Livsmedelshandlarna

Livsmedelshandlarna och Svensk Avfallsrådgivning hälsar Er välkomna till vår digitala plattform!

Har du en Butik?

Som medlem i Branschorganisationen Livsmedelshandlarna tillhandahåller vi på Svensk Avfallsrådgivning AB skräddarsydd konsultation som berör avfallshanteringen i Er butik. Det är en helt ny tjänst som Ni erhåller utan någon extra kostnad, inom ramen för Ert medlemskap i Livsmedelshandlarna.

Tjänsteutbudet anpassas helt utifrån Er butiks unika situation. Deltagandet i projektet kan innebära stora fördelar för Ert vidkommande, där vi bl.a. tillhandahåller stöd inom följande avfallsrelaterade områden:

  • Inventering – analys av nuvarande avfallshantering.
  • Upphandlingar av avfallshanteringen.
  • Kostnadskontroll av butikens avfallshantering.
  • Systematiskt arbete för att effektivisera avfallshanteringen.
  • Företräda butiken inom allehanda avfallsfrågor gentemot Kommun/ tillsynsmyndighet.
  • Medverka till att butikens avfallshantering följer gällande lagstiftning på avfallsområdet.

För att ta del av projektet fyller Ni i och sänder in nedanstående kontaktformulär. Vi kommer därefter att kontakta Er för att presentera projektet i sin helhet.

Användarvillkor handlare
Instruktioner digital plattform handlare

Entreprenör

Svensk Avfallsrådgivning är ett oberoende konsultföretag som på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelshandlarna fungerar som ett kunskapsstöd åt de befintliga och potentiella medlemsbutikerna. Vi företräder och tillvaratar butikernas intressen i avfallsrelaterade frågor. Det finns överhuvudtaget inga kickbacks mellan Livsmedelshandlarna/ Butikerna/ Svensk Avfallsrådgivning.

Målsättningen är att skapa förutsättningar till en effektiv och progressiv avfallshantering för butikerna, där såväl de ekonomiska som hanteringsmässiga förutsättningarna skall beaktas.

För att möta målsättningen finns ett administrativt verktyg/digital plattform som ska underlätta för samtliga användare, butiker/entreprenörer igenom hela värdekedjan.

Genom att vara ansluten till den digitala plattformen får Ni som entreprenör möjlighet att vara med och konkurrera om butikernas avfallshantering. Ni kommer att bli notifierade via ett mejl för alla upphandlingar som ligger inom Ert angivna arbetsområde.

  • Det krävs inte något aktivt arbete ifrån Er att söka upp butiker.
  • Allt ni behöver göra är att lämna ett så attraktivt erbjudande som möjligt!

För att ta del av projektet fyller Ni i och sänder in nedanstående kontaktformulär. Vi kommer därefter att kontakta Er för att presentera projektet i sin helhet.

Användarvillkor entreprenör
Instruktioner digital plattform entreprenör
Instruktioner digital plattform entreprenörsenhet