Om oss

Svensk Avfallsrådgivning AB är ett konsultföretag med spjutspetskompetens inom avfallsområdet. Företaget arbetar med såväl nationella som internationella företag, inom flera olika sektorer.

Som oberoende rådgivare skapar vi förutsättningar och trovärdighet på marknaden för våra uppdragsgivares räkning. Eftersom företagen idag oftast löser sina avfallsfrågor internt kommer dessutom uppdragsgivarens tid och fokus för sin kärnverksamhet att öka med hjälp av vårt tjänsteutbud.

Avfallshanteringen i företag/organisationer är något som blir dyrare och mera krävande att hantera. Tillgången på råvaror blir mindre samtidigt som vi har ett ökat behov av mer resurser i samhället, p.g.a. ökad population. Avfall som inte sorteras till rätt behandling kommer att bli dyrare att omhänderta i framtiden, samtidigt som återvinningsbart avfall blir mer eftertraktat genom högre ersättningsnivåer. Avfall som av arbetsmiljöskäl hanteras på ett felaktigt sätt kommer att innebära en dyrare hantering. För att undvika att dessa problem uppstår, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt använder vi oss av portfolien, Strategisk Hållbar Avfallshantering.